Konsumpcja w wiejskich gospodarstwach domowych osób starszych

Problemy Zarządzania, Tom 14, Numer 2 (1) (2016) s. 171-184
Marlena Piekut, Krystyna Gutkowska

 

do góry