Konsumencka innowacyjności a zachowania konsumentów seniorów - wyniki badań

Problemy Zarządzania, Tom 14, Numer 2 (1) (2016) s. 204-223
Sylwia Badowska, Anna Rogala

 

do góry