Specyfika organizacji publicznych i jej implikacje dla kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi

Problemy Zarządzania, Tom 14, Numer 3 (1) (2016) s. 129-141
Katarzyna Gadomska-Lila

 

do góry