Value Creation and Capture in Entrepreneurial Organization

Problemy Zarządzania, Tom 14, Numer 3 (2) (2016) s. 11-23
Wojciech Dyduch

 

do góry