Czas oczekiwania na świadczenia medyczne w Polsce w świetle doświadczeń wybranych państw OECD

Problemy Zarządzania, Tom 15, Numer 3 (1) (2017) s. 82-99
Anna Hnatyszyn-Dzikowska

 

do góry