Nauczanie języka polskiego jako obcego w zakresie matematyki. Charakterystyka procesu dydaktycznego i treści kształcenia

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 23 (2016) s. 127-140
Danuta Wróbel, Alicja Zielińska

 

do góry