Nauczanie leksyki specjalistycznej w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej w grupach na poziomach podstawowych A1 i A2 : na przykładzie słownictwa z dziedziny architektury i historii sztuki

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 23 (2016) s. 163-180
Edyta Gałat, Michalina Rittner

 

do góry