Sprawdzone w użyciu, czyli o podręcznikach i opracowaniach do nauczania języka polskiego specjalistycznego, powstałych w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Krakowie

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 23 (2016) s. 253-259
Magdalena Szelc-Mays

 

do góry