"Głoski polskie : przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego", Marcin Maciołek, Jolanta Tambor, Katowice 2014 : [recenzja]

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 23 (2016) s. 261-264
Michalina Biernacka , Marcin Maciołek (aut. dzieła rec.), Jolanta Tambor (aut. dzieła rec.)

 

do góry