Urywki : rzecz o tekście zarzuconym powieści Adama Jerzego Czartoryskiego Pan Sędzia Deluty. Sceny z pierwszych lat panowania Stanisława Augusta (edycja nieznanego rękopisu)

Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 1 (2015) s. 77-85
Katarzyna Grabias-Banaszewska

 

do góry