Czy konstrukcje pytające w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego rejestrują najnowszy uzus polszczyzny potocznej?

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 24 (2017) s. 77-95
Rafał Maćkowiak

 

do góry