Sylwetka uczącego się języka polskiego jako obcego dla celów biznesowych : motywacje, problemy, potrzeby

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 24 (2017) s. 167-181
Ewa Komorowska

 

do góry