Seria podręczników do nauki specjalistycznego języka polskiego jako obcego pod red. Urszuli Sajkowskiej pt.: Edukacja – Praca – Integracja: 1. Chcę pracować w Polsce; 2. Wybieram gastronomię; 3. Opiekuję się osobą starszą

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 24 (2017) s. 275-280
Grażyna Zarzycka , Urszula Sajkowska (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Urszula Sajkowska, "Edukacja – Praca – Integracja", Warszawa 2014

 

do góry