"Bliżej tekstów", Tamara Czerkies, Seul 2016 : [recenzja]

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 24 (2017) s. 281-283
Iwona Janowska , Tamara Czerkies (aut. dzieła rec.)

 

do góry