"Znajdź z polskim wspólny język : fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego : poradnik metodyczny", Michalina Biernacka, Łódź 2016 : [recenzja]

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 24 (2017) s. 285-289
Beata Grochala , Michalina Biernacka (aut. dzieła rec.)

 

do góry