Sprawozdanie z przebiegu państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego organizowanych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, Tom 24 (2017) s. 291-294
Iwona Dembowska-Wosik

 

do góry