Sprawozdanie z debaty poświęconej ocenie regulacji dotyczących prawa nieletnich w Polsce w zakresie ich zgodności z Konwencją o prawach dziecka oraz zaleceniami Komitetu Praw Dziecka ONZ nr CRC/C/POL/CO

Social Studies: Theory and Practice, Tom 2, Numer 1 (2017) s. 167-171
Krzysztof Stasiak

 

do góry