Sztuka ludowa na pograniczu Lubelszczyzny i Podlasia

Studia i Materiały Lubelskie, Tom 1 (1962) s. 107-148
Roman Reinfuss

 

do góry