Przedsiębiorstwo jako podmiot tworzenia i podziału społecznego funduszu spożycia

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 6 (1981) s. 67-78
Andrzej Bogus

 

do góry