A. D. 966 : Chrzest księcia Mieszka : dylematy naukowe i znaczenie tego aktu dla przemian kulturowych na ziemiach polskich : zagadnienia wybrane

Studia Lednickie, Tom 15 (2016) s. 19-72
Andrzej M. Wyrwa

 

do góry