Wpływ integracji systemów informatycznych na jakość prowadzonego biznesu

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 157 (2002) s. 467-473
Anna Sadowska

 

do góry