Systemy zarządzające procesem uczenia się (Instructional Management Systems)

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 157 (2002) s. 475-482
Piotr Smejda

 

do góry