Efektywnościowa neutralizacja wzrostu cen surowców, materiałów, paliw i energii w świetle opinii kierownictwa przedsiębiorstw

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 120 (1992) s. 3-23
Lech Miastkowski

 

do góry