Pojęcie efektywności i istota jej pomiaru w sferze usług zdrowotnych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 125 (1992) s. 15-24
Izabela Rydlewska-Liszkowska

 

do góry