Godziwy czy optymalizacyjny charakter cen w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w świetle dyskusji amerykańskich

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 125 (1992) s. 39-54
Andrzej T. Szablewski

 

do góry