Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej jako podmiot infrastruktury usług społecznych

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 128 (1993) s. 5-22
Andrzej Bogus

 

do góry