Wpływ wolnego oprogramowania na kształtowanie się nowej ekonomii

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 167 (2003) s. 241-247
Bogumił Zięba

 

do góry