Elektroniczne płatności w handlu międzynarodowym dla sektora B2B

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 167 (2003) s. 269-277
Małgorzata Ziemecka

 

do góry