Technologia GSM jako platforma usług www i aplikacji internetowych : właściwości rozwiązań m-commerce

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 167 (2003) s. 407-418
Daniel Guga

 

do góry