Konwent cysterek w Koszalinie : Część 2. Badania archeologiczne na cmentarzysku przyklasztornym

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 10, Numer 1 (2013) s. 191-235
Joanna Abramów, Dorota Bienias, Jacek Borkowski, Lidia Cymek, Andrzej Kuczkowski, Franciszek Rożnowski

 

do góry