„Topory wczesnośredniowieczne z ziem polskich. Katalog źródeł”, Piotr N. Kotowicz, Rzeszów 2014 : [recenzja]

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 11, Numer 1 (2014) s. 197-198
Agnieszka Kowalówna , Piotr N. Kotowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry