Niektóre problemy wynagradzania na tle aktualnych warunków działania przedsiębiorstw handlu zagranicznego

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 111 (1991) s. 149-156
Marek Kubacki

 

do góry