Rada Naukowa Wojskowego Instytutu Historycznego w latach 1961-1990

Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej, Tom 4 (2000) s. 77-102
Benon Miśkiewicz

 

do góry