Bankructwo przedsiębiorstwa : efektywność polskiego systemu prawno-finansowego

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 218 (2008) s. 133-148
Radosław Pastusiak

 

do góry