Sposoby i strategie ograniczania i zabezpieczania ryzyka walutowego za pomocą opcji walutowych w Polsce i na świecie

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 218 (2008) s. 249-269
Anna Olejnik

 

do góry