Kredytowanie gospodarstw domowych w strategii marketing-mix

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 218 (2008) s. 305-328
Agnieszka Czajkowska

 

do góry