Wpływ myślenia heurystycznego na efektywność decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 218 (2008) s. 347-359
Mariusz Kicia

 

do góry