Kredyt pomostowy jako innowacyjna forma pomocy banków w pozyskiwaniu wspólnotowych instrumentów finansowych dla sektora MSP

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 233 (2010) s. 15-30
Agnieszka Czajkowska

 

do góry