Znaczenie aniołów biznesu w realizacji Strategii Lizbońskiej

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 233 (2010) s. 93-102
Marzena Krawczyk

 

do góry