"Don Kichot i inni : postacie mityczne w perspektywie komparatystycznej", Lidia Wiśniewska, Bydgoszcz 2012 : [recenzja]

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica, Tom 9 (2016) s. 147-151
Aleksandra Szymańska , Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.)

 

do góry