Asklepiejon w Ajgaj w IV w. n.e.

The Artistic Traditions of non-European Culture, Tom 1 (2009) s. 23-30
Monika Ożóg

 

do góry