Nazwy katolickich świąt maryjnych w „Kalendarzu św. św. Cyryla i Metodego” (Календаръ Св. Св. Кирилъ и Методий)

Język. Religia. Tożsamość, Numer 1(17) (2018) s. 63-73
Mariola Walczak‐Mikołajczakowa, Andrzej Sieradzki

 

do góry