Badanie cech grafometrycznych sygnatur Teodora Axentowicza w pracach wykonanych techniką pastelu

Problemy Współczesnej Kryminalistyki, Tom 20 (2016) s. 169-177
Marek Leśniak, Olivia Rybak, Tadeusz Widła

 

do góry