O poziomie życia w mieście prywatnym doby stanisławowskiej na przykładzie Siemiatycz – wizja właścicielki miasta Anny Jabłonowskiej

Studia Podlaskie, Tom 25 (2017) s. 81-101
Joanna Schmidt

 

do góry