"Phoenix" Jakuba Suszy źródłem do badań ikonografii Matki Boskiej Chełmskiej

Series Byzantina, Tom 2 (2004) s. 189-201
Krystyna Mart

 

do góry