Zarys problematyki wyłączenia odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku sportowego = Exclusion of Criminal Liability of Sports Participants for Sports Injuries

Quality in Sport, Tom 1, Numer 4 (2015) s. 46-53
Paweł Cegliński

 

do góry