Ku koopetycji w sporcie : wyzwania dla rynku o wysokiej konkurencji = Towards Coopetition in Sport : Challenges for the Market of High Competition

Quality in Sport, Tom 2, Numer 4 (2016) s. 67-75
Aneta Stosik, Aleksandra Leśniewska

 

do góry