Percepcja jakości w sporcie - przenikanie się aspektów ilościowych i jakościowych = Perception of Quality in Sport - Qualitative and Quantitative Approach

Quality in Sport, Tom 3, Numer 2 (2017) s. 7-19
Gabriel Łasiński

 

do góry