Kampanie społeczne jako możliwości budowania współpracy organizacji sportowych z przedsiębiorstwami : działania osadzone w koncepcji CSR = Social Campaigns as a Possibilities to Build Cooperation Sports Organizations with Business Organizations : Actions Embedded in the CSR Concept

Quality in Sport, Tom 3, Numer 2 (2017) s. 56-72
Gabriel Pawlak, Anna Kulpaczyńska, Dawid Kutryn

 

do góry