Analiza wyników badań ankietowych na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej sportowców za stosowanie środków i metod niedozwolonych z perspektywy wyzwań współczesnego sportu = Analysis of Results of Survey on Disciplinary Liability for Use of Athletes and Methods Prohibited from the Perspective of Contemporary Challenges of Sport

Quality in Sport, Tom 3, Numer 2 (2017) s. 73-93
Michał Nowak

 

do góry